Bemowskie konsultacje w sprawie ulicy Ebro

W najbliższym czasie na Bemowie mają się odbyć konsultacje w sprawie przywrócenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Ebro na Boernerowie. O sprawie mówi się już od 6 lat. W 2008 roku na jedynej w tym rejonie ulicy posiadającej sygnalizację świetlną – puszczono ruch kołowy w obydwu kierunkach. To nie spodobało się okolicznym mieszkańcom. Zaczęli składać do urzędu pisma z żądaniem o przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu.

Gazeta Echo podaje, że władze zdecydowały się skonsultować sprawę z mieszkańcami. Teraz rozpatrywane są dwa warianty konsultacji: poprzez głosowanie internetowe, lub za pośrednictwem ankiet, które mają być dostarczane do domów.

/foto i źródło: gazetaecho.pl/

Opublikowano