Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Legionowie realizuje zadanie „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap”. Celem tej inwestycji jest poprawa jakości usług Spółki czyli zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Projekt zakłada wybudowanie 16 km kanalizacji sanitarnej w Legionowie. Kolejny punkt projektu to modernizacja istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na odcinku 1,6 km. Ze względu na zły stan techniczny kanałów oraz zbyt niską przepustowość projekt zakłada ich zlikwidowanie i zastąpienie nowymi odcinakami. To natomiast pozwoliło na likwidację przepompowni „Zastępcza” położonej w centrum miasta.

Rozszerzenie projektu

W lutym 2013 roku Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. uzyskało zgodę z Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie tego projektu o kolejne dwa zadania. Pierwsze z nich to budowa kanału sanitarnego o długości 162,5 m w ulicach Piłsudskiego i Sowińskiego w Legionowie. Drugie zadanie o które projekt został rozszerzony to modernizacja przepompowni ścieków „Centralna” w Legionowie. Inwestycja związana z pracami w ul. Piłsudskiego i Sowińskiego została zakończona zgodnie z umową październiku 2013 r., a wykonana była metodą bezwykopową. Remont przepompowni „Centralna” rozpoczął się w czerwcu zeszłego roku, a jego zakończenie jest planowane na koniec czerwca tego roku.

Koszt inwestycji

Planowany całkowity koszt realizacji całego projektu dot. III etapu po rozszerzeniu wyniesie ponad 25,5 miliona złotych, z czego ponad 13,5 miliona to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Kanalizacja umożliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji z zastosowaniem materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty oraz zgodnie ze sztuką budowlaną przyczyni się do likwidacji lokalnych szamb, a tym samym do ochrony wód podziemnych.

Opublikowano