IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Została ogłoszona dziewiąta edycja konkursu „Ekologiczna Szkoła”.Konkurs przewidziany jest dla szkół z powiatu Warszawskiego Zachodniego. Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, promowanie ekologicznych nawyków zarówno w szkole jak i w domu. Konkurs zachęca do dbania o środowisko naturalne, oraz do kreowania ciągłych działań mających na celu ochronę środowiska. Konkurs odbywa się jak poprzednio, dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.Tematyka konkursu dotyczyć będzie wykonania plakatu na temat” Żyj zgodnie z przyrodą”, konkurs wiedzy teoretycznej na temat ochrony środowiska oraz częśc praktyczna dotycząca działaności ekologicznej szkoły. Wyłonione zostaną trzy zwycięskie szkoły oraz przewidziano wyróżnienia dla uczniów bioracych udział w konkursie. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod numerem telefonu: 733-72-46, 733-72-45, e-mail: wydzialsrodowiska@pwz.pl . Zaintresowani mogą składać zgłoszenia do dnia 21 lutego 2014 roku.

 fot./vu.it/

Opublikowano