Konkursy na realizację zadań z zakresu popularyzacji piłki nożnej oraz piłki siatkowej – rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu rozstrzygnął konkursy, które ogłoszono  w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014.r”.

Z zakresu popularyzacji piłki siatkowej konkurs wygrały dwie organizacje. Legionovia S.A., której przyznano 141 600 zł ze środków publicznych, oraz Młodzieżowy Klub Sportowy ISKRA, której przyznano 6000 zł.

Najlepszą ofertę z zakresu popularyzacji piłki nożnej złożył Klub Sportowy Legionovia Legionowo. Wysokość przyznanych środków to 42 000 zł.

Zwycięzcom gratulujemy i liczymy na ogrom sukcesów naszych sportowców.

/SP w Legionowie/

Opublikowano