Kolejny spacer monitorujący w Ogrodzie Krasińskich

fot. K.Chojnacki

Już w najbliższą sobotę w Ogrodzie Krasińskich odbędzie się kolejny spacer monitorujący. Ma on na celu sprawdzenie jak przestrzegany w Ogrodzie jest regulamin. W spacerze może wziąć udział każdy. Wystarczy zjawić punktualnie o 11 przy bramie głównej od strony ul. Bohaterów Getta. Każdy uczestnik dostanie formularz, na którym zanotuje swoje spostrzeżenia i uwagi. Wypełniane ankiety będą zbierane przez studentów psychologii środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ankiety przez tych samych studentów będą analizowane, a następnie raport trafi do m.st. Warszawy. Raport ma pomóc w opracowanie planu ochrony Ogrodu Krasińskich. Będzie to drugi już spacer. O kolejnych będziemy Państwa informowali.

Opublikowano