Legionowska Karta Dużej Rodziny doceniona

Karta Dużej Rodziny, która funkcjonuje w Legionowie od początku 2013 roku, została doceniona przez Kancelarię Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Na stronie internetowej prezydent.pl pojawiła się informacja o KDR i jest to jedyne takie przedsięwzięcie w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP.

Inicjatorem wprowadzenia Karty w Legionowie był Prezydent Miasta Roman Smogorzewski zainspirowany prośbami mieszkańców. Program zapewnia legionowskim rodzinom wielodzietnym łatwiejszy i korzystniejszy dostęp do usług i produktów oferowanych przez partnerów programu (przedsiębiorców) oraz szereg ulg na usługi oferowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Zwięzłej, operującej najistotniejszymi informacjami charakterystyce programu na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP towarzyszy mapka oraz do pobrania plik z opisem dobrej praktyki, w którym znaleźć można rozszerzone wiadomości o Karcie, w tym cele programu, przedstawienie jego beneficjentów i partnerów, formy promocji i uzyskane efekty. Według danych na koniec 2013 r., które uwzględnia opis, liczba rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie wynosiła ok. 300. Aktualnie bierze w nim udział ok. 370 rodzin, stale zwiększa się też liczba pozyskanych przedsiębiorstw i instytucji partnerskich.

Opublikowano