Zbiórki pieniędzy dla Ukrainy

Trwają akcje poparcia, zbiórki pieniędzy i leków na rzecz protestujących na Ukrainie. Każdy do takiej akcji może się przyłączyć. Poniżej podajemy organizacje, które prowadzą zbiórki pieniędzy, oraz numery kont na które można je wpłacać.

Fundacja „Otwarty Dialog”

Fundacja zbiera pieniądze na leki dla rannych. – Teraz potrzebne są leki specjalistyczne wydawane na receptę. Pieniądze można wpłacać na numer: 56 2490 0005 0000 4600 5911 3255.

Fundacja „Edukacja dla Demokracji”

Środki będą przekazywane na pomoc osobom represjonowanym i rannym w czasie demonstracji.
Numer rachunku Fundacji to: 18 1240 1037 1111 0010 4591 0813.

Caritas Polska

Caritas zbiera fundusze na zakup leków i żywności dla potrzebujących. Wpłaty można dokonać na konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”.

NSZZ „Solidarność”

Zbiórkę środków finansowych na pomoc Ukrainie prowadzi Świętokrzyska NSZZ „Solidarność”. Pieniądze można przesyłać na numer konta: 34 1020 2629 0000 9102 0009 1546 z dopiskiem: „UKRAINA”

W Warszawie datki można też wpłacać do skarbonki w cerkwi greckokatolickiej oo. Bazylianów przy ul. Miodowej 16

Opublikowano