Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy w Warszawie

Od piątku, 21 lutego, przy ul. Nowy Świat 63, działa Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy, w którym będą mogli oni uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz  informacje m.in. o opiece medycznej, socjalnej, a także wsparcie tłumaczy. Punkt jest czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 18.00. Centrum jest wspólną inicjatywą wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskieg i prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Celem jego zorganizowania jest udzielenie wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy w związku z ostatnimi wydarzeniami w swoim kraju potrzebują pomocy. Osoby potrzebujące pomocy mogą się połączyć z Centrum poprzez bezpłatny numer 987 oraz 519 047 300 (opłata wg stawek operatora). Dzwoniący zostaną przełączeni do Centrum – tam pracownicy poszczególnych instytucji (m.in. Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej),przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wolontariusze udzielą potrzebnych informacji, także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Lokal dla Centrum wraz z wyposażeniem i infrastrukturą teleinformatyczną udostępnił Urząd  m.st. Warszawy.

Opublikowano