Skazani na prace społeczne

W tym roku Straż Miejska przyjmuje 60 skazanych na prace społecznie użyteczne w ramach kary ograniczenia wolności lub zamiany za niezapłaconą grzywnę. Ponad 10 lat temu legionowska Straż Miejska podjęła współpracę z Sądem Rejonowym. Skazańcy na terenie legionowa będą wykonywali prace porządkowe na przykład zbieranie śmieci w pasach drogowych i na terenach nie mających uregulowanego statusu prawnego, usuwanie nielegalnie rozklejonych reklam, zamiatanie piachu, odśnieżanie, usuwanie gałęzi z chodników i zasłaniające znaki drogowe. Skazańcy zatrudniani są na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. z 2010 r., Nr 98, poz. 634).

/foto: Straż Miejska w Legionowie/

Opublikowano