Działania wobec bezdomnych zwierząt – program opieki na terenie Miasta i Gminy Serock

Władze Serocka postanowiły zadbać o losy naszych bezdomnych czworonożnych przyjaciół, a chcąc poprawić ich egzystencję, urzędnicy opracowali projekt pod hasłem: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2014 roku.

Projekt został przekazany do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856), organizacjom społecznym z obszaru gminy, które jako główny cel statutowy podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt.

Urzędnicy zachęcają upoważnione osoby do zapoznania się ze wspomnianym dokumentem i przesłania swoich ewentualnych uwag i spostrzeżeń związanych z projektem poprzez wypełnienie stosownego formularza, który można kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
Termin składania uwag upływa z dniem 14 marca 2014 r.

Opublikowano