Rekrutacja do gimnazjum dwujęzycznego

Znane są już ogólne zasady rekrutacji do gimnazjum dwujęzycznego na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Pierwszeństwo będą mieli uczniowie zamieszkali na terenie obwodu szkolnego. Nie jest jeszcze znany zasięg obwodu, wiadomo dopiero, że zostanie ustalony na środowej sesji Rady Miasta Legionowo. Spośród uczniów spoza obwodu pierwszeństwo będą mieli laureaci olimpiad, a pozostali kandydaci będą przyjmowani według liczby uzyskanych  punktów za świadectwo, oceny z wybranych przewodnich przedmiotów oraz egzaminu szóstoklasisty.  Wszyscy kandydaci będą musieli napisać test predyspozycji językowych, który wcale nie będzie prosty.

Opublikowano