Dofinansowanie dla przedsiębiorców

W ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu” pojawiła się szansa na uzyskanie dotacji dla własnej firmy nawet w wysokości 50 tys. zł. Dofinansowania udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1. Opracowanie:
• oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
• planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
• prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
• strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.
W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać do 20 marca tego roku, do godziny 16.30.

/źródło: jablonna.pl/

Opublikowano