List intencyjny w sprawie gospodarki wodnej

Kilka dni temu w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z samorządowcami z powiatu warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego. Podczas spotkania podpisano list intencyjny dotyczący działań w sektorze zintegrowanej gospodarki wodnej i zarządzania przestrzenią na terenie tych trzech gmin. List ten jest podstawą do zwołania sesji rad. Wszystkie samorządy powinny przeznaczyć na dalsze działania środki w wysokości 50 tys. zł. Będą one potrzebne do opracowania studium wykonalności projektu. Podjęte działania ukierunkowane są na wykorzystanie środków w kolejnym okresie budżetowym UE. Warto wiedzieć, że obecnie zmieniły się reguły przyznawania funduszy. Większą szansę na wsparcie UE mają nie poszczególne samorządy, a duże projekty regionalne łączące działania wielu podmiotów.

Opublikowano