Debata społeczna w Legionowie

5 marca w Legionowie odbędzie się kolejna debata społeczna w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej”, oraz policyjnego programu zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej. Organizatorem spotkania jest Komendant Powiatowy Policji w Legionowie nadkomisarz Paweł Piasecki. Głównym tematem spotkania będzie, tak jak podczas ostatniej debaty, bezpieczeństwo publiczne w różnych sferach i dziedzinach życia społecznego. Spotkanie odbędzie się w godzinach 18-20 w Urzędzie Miasta w Legionowie.

Idea debat społecznych stała się nieodłącznym elementem planowania oraz inicjowania spotkań ze społeczeństwem, z udziałem nie tylko policjantów, ale też samorządowców, służb, a także wszystkich instytucji, dla których ważne jest utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Debaty społeczne dają możliwość nie tylko poznania oceny pracy policjantów, ale przynoszą również wiedzę na temat istniejących zagrożeń i problemów nurtujących lokalne społeczności.

Opublikowano