Kontynuacja rozbudowy sieci gazowej w Gminie Zakroczym

Kilka dni temu Burmistrz Gminy Zakroczym spotkał się z Prezesami Spółki „Gazownia Serwis”. Spółka realizuje przedsięwzięcie związane z gazyfikacją terenów gmin Załuski, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Pomiechówek. Aktualnie zrealizowano około 20 kilometrów gazociągu średniego ciśnienia w oparciu o istniejące już stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia.
W tym roku przewidywane jest doprowadzenie gazociągu do Zakroczymia tak aby na przełomie III i IV kwartału można było rozpocząć podłączanie odbiorców do nowo wybudowanej sieci gazowej.

Opublikowano