Dofinansowanie dojazdu do szkoły

Studenci i uczniowie z Zielonki, będą mogli się starać o dofinansowanie kosztów podróży do szkoły czy uczelni. Wnioski należy składać od 1 do 31 marca w Urzędzie Miasta Zielonka i będą one rozpatrywane przez Komisję Stypendialną powołaną przez burmistrza miasta. Żeby nie było tak kolorowo, to jest kilka wymagań, którym muszą sprostać osoby ubiegające się o stypendium. Pierwszą z nich jest posiadanie statusu ucznia lub studenta. Kandydat ubiegający się o stypendium nie może mieć więcej jak 26 lat, musi mieszkać na obszarze Zielonki i musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym właściwym dla gminy.

Opublikowano