Jabłonna podpisała Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wójt Jabłonny Olga Muniak podpisała Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.Porozumienie ZIT zostało podpisane przez 37 samorządowców z gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. To stwarza przestrzeń do pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego. Jest to nowy instrument polityki spójności wspierający rozwój miasta i obszarów funkcjonalnych. W ostatnich miesiącach gmina Jabłonna, wraz z pozostałymi samorządami intensywnie pracowała nad przygotowaniem projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a ich dofinansowanie może wynieść do 80% wydatków.

/foto: UG Jabłonna/

Opublikowano