Apel Wójta Gminy Wieliszew

Wójt Wieliszewa wystosował apel do mieszkańców gminy posiadających psy. Krok ten został spowodowany faktem, że coraz więcej psów biega bez opieki i nadzoru. A zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliszew właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także aby nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich.

A oto apel:

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na psy i podjęcie skutecznych działań zapobiegających wskazanym sytuacjom, w przeciwnym razie psy mogą zostać odłowione i przekazane do schroniska dla zwierząt na koszt właściciela zwierząt. Ponadto właściciel zwierzęcia pozostającego bez nadzoru i opieki może zostać ukarany mandatem karnym.
 
Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Kownacki
Opublikowano