Klub Małego Strażaka

W Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy regularnie odbywają się zajęcia Klubu Małego Strażaka. Dzieci zostały podzielone na zastępy, w których przydzielone zostały autentyczne zadania przy symulowanym pożarze fabryki. Młodzi ratownicy nauczyli się składać meldunki opiekunowi oraz umieją wykonywać podstawowe komendy typu baczność, kolejno odlicz czy naprzód marsz. Mało tego, nawet potrafią przeprowadzać resuscytację, ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, użyć szyn usztywniających. Dla małych strażaków ciągle organizowane są konkursy, ostatnio musieli namalować prawdziwy wóz strażacki. Funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej i jednocześnie opiekunowi panu Napiórkowskiemu nie brakuje pomysłów na nowe, ciekawe zajęcia, chociaż ciągle sam doskonali swoje umiejętności strażackie. Chciałby, żeby w przyszłości te dzieci również były ratownikami.

Opublikowano