Akcja krwiodawstwa w Legionowie

Kolejna akcja krwiodawstwa pod Ratuszem w Legionowie odbędzie się 8 marca 2014 roku.

W loterii która odbędzie się po akcji, mogą wziąć wszystkie osoby które są zrzeszone w klubach krwiodawstwa i opłaciły składkę PCK w wysokości 25 zł/rok, posiadają pieczątkę przynależności do klubu w swojej legitymacji honorowego dawcy krwi oraz zaświadczenie ze swojego klubu o dokonaniu takiej wpłaty lub tez zapiszą się podczas akcji do naszego klubu i opłaca składkę na miejscu.

Wspierana jest  tym działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w  powiecie gdyż 50% wpłaty ze składek trafia do Oddziału Rejonowego PCK, a z pozostałych 50% Oddział wspiera działalność klubu.

Pieniądze są w całości przekazywane i klub poza zbieraniem składek nie uczestniczy w obrocie pieniędzmi bo to Oddział wszystko opłaca.

Otrzymane vouchery do rozlosowania w loterii są darem od sponsorów za dar krwi krwiodawców Loteria odbędzie się po całej akcji z udziałem przedstawicieli urzędu i Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie.

Podobna loteria odbędzie się w dniu 25 marca pod urzędem starostwa powiatowego w legionowie.

Głównym organizatorem akcji jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie wspierany ze środków pozyskanych na cele krwiodawstwa od Urzędu Miasta Legionowo.

Legion jest organizatorem działań podczas akcji, koordynującym i pomagającym wszystkim dawcom w oddaniu Krwi.

Opublikowano