Nowe integracyjne przedszkole w Pomiechówku

W Pomiechówku powstało nowoczesne przedszkole integracyjne, które swoją działalność ma rozpocząć od września 2014. Już 3 marca rozpoczyna się rekrutacja, a niezbędne dokumenty można składać u dyrektora placówki do dnia 28 marca.
Prace nad projektem nowego przedszkola rozpoczęto w marcu 2012 roku w oparciu o wcześniej przeprowadzone konsultacje społeczne. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, zapadła decyzja, że nowe przedszkole „Pod Dębami” będzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych i pomieści 250 maluchów.
Nowy obiekt będzie podzielony na dwie części, z czego jedna przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci oraz personelu, druga zaś pozostanie dostępna w godzinach popołudniowo-wieczornych dla wszystkich mieszkańców, którzy zechcą skorzystać z proponowanych usług. Aby zapewnić bezpieczeństwo pociechom, przy drzwiach umieszczono czytniki kart magnetycznych.
W budynku znajdzie się 10 sal przedszkolnych, gabinety logopedy i pedagoga, stołówka, oranżeria, sale wielofunkcyjne: gimnastyczno-korekcyjna oraz multimedialna. Z myślą o osobach niepełnosprawnych zamontowano windy. Przewidziano także plac zabaw z podziałem na strefy wiekowe oraz ogród na części dachu budowli.
Finanse na to wyjątkowe przedsięwzięcie pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a wynoszą one ok. 5 mln złotych.

Opublikowano