Nowy tunel w Rembertowie

Mieszkańcy Rembertowa będą mogli dojść na perony stacji kolejowej z obu stron Cyrulików. Tunel ma mieć prawie 30 metrów i będzie się łączył z już istniejącym tunelem pod torami kolejowymi. Na tą inwestycję przeznaczono 5 milionów 186 tysięcy euro. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił przetarg na tą budowę. Oferty zostaną otwarte 17 marca, a o zwycięstwie zadecyduje cena. Wybrany wykonawca będzie miał 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, na wykonanie projektu i budowę przejścia.

/foto:wikimedia commons/

Opublikowano