Metro na Białołęce?

Wczoraj radni Białołęki opowiedzieli się za budową drugiej linii metra do nowej stacji – Grodzisk. Stacja miałaby się znajdować za Trasą Toruńską, a do Grodziska dojeżdżałoby się z Zacisza, gdzie tunele metra rozchodziłyby się w kierunku Bródna i Białołęki. Mieszkańcy i radni uważają to za niezbędny warunek do poprawy obsługi komunikacyjnej dzielnicy. Warto wspomnieć, że na Białołęce zostało wybudowanych kilkadziesiąt osiedli zamieszkałych przez 40 tysięcy osób, a istniejące zabudowa nie posiada dostatecznych rezerw na infrastrukturę drogową. Stacja metra „Grodzisk” miałaby być stacją końcową wybudowaną w III etapie budowy II linii metra. Już ruszyły prace nad linią tramwajową na Białołęce, teraz czas na linię metra.

Opublikowano