Trybunał Konstytucyjny przyznał Mazowszu rację

Jak wiemy, janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na rzecz biedniejszych. Przepisy o janosikowym dotyczące województw samorządowych są niezgodne z konstytucją, ponieważ nie określają żadnych granic wpłat budżetu. Taki wyrok wydał we wtorek (04.03) Trybunał Konstytucyjny. Przepisy przestaną obowiązywać za 18 miesięcy. Janosikowe narusza zasadę adekwatności zgodnie z którą jednostkom samorządu terytorialnego należy zapewnić udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, oraz że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa, a źródła dochodów samorządu określane są w ustawie. Przepisy janosikowego nie określają żadnej granicy wpłaty, którą ma dokonać województwo. Aby janosikowe wróciło, a na pewno tak się stanie, trzeba dokonać poprawek, które sprawią, że będzie ono zgodne z konstytucją.

/fot: Iwona Dybowska/

Opublikowano