Rozwój Twierdzy Modlin

Nowy właściciel koszar w Twierdzy Modlin przedstawił koncepcje rozwoju. Multimedialną prezentację przedstawił podczas Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Właściciel ma wielkie plany, które już zaczął realizować. Wystąpiono do Rady o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego terenu. Chodzi o to żeby przeznaczenie terenu pozwoliło na powstanie tam między innymi miasteczka akademickiego, domu seniora czy uniwersytetu III wieku. Nowy właściciel planuje też zagospodarowanie mieszkań.

Opublikowano