Gmina Konstancin Jeziorna podzieliła pieniądze

Gmina Konstancin Jeziorna podzieliła pieniądze na wsparcie realizacji zadań publicznych. Przeznaczyła na to ponad 171 tys. zł, z czego prawie połowa została zainwestowana w przedsięwzięcia sportowe.Organizacje pozarządowe mogły się starać o dotacje z zakresu kultury fizycznej, integracji społecznej, turystyki, ratownictwa i ochrony ludności, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Pieniądze zostały rozdzielone na wsparcie 21 zadań publicznych.  Dzięki nim zostaną zrealizowane m.in. szkolenia z ratownictwa medycznego,  przedsięwzięcia turystyczno-rekreacyjne czy krajoznawcze, a także zostaną zainwestowane w dużym stopniu w kształcenie młodzieży w różnych dziedzinach sportowych i organizacje rozgrywek sportowych lokalnych i międzynarodowych.

Opublikowano