Konstancin Jeziorna będzie miał lepszą wodę

6 715 800 złotych, tyle dokładnie gmina Konstancin Jeziorna zapłaci za zmodernizowanie stacji uzdatniania wody przy ul. Wareckiej. Projekt obejmuje m.in. budowę budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z montażem w niej specjalistycznych urządzeń i instalacji, a także dwóch przepompowni ścieków.

Inwestycja ma na celu zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody oraz przede wszystkim poprawienia jakości wody dostarczanej odbiorcom. Inwestycja zostanie wykonana w ciągu 2 lat.

Opublikowano