Likwidacja Miejskiego Żłobka w Piasecznie

Planowana jest likwidacja Miejskiego Żłobka  w Piasecznie. Placówka ma przestać istnieć z dniem 30.06.2014. W związku z tym usługi żłobkowe będą realizowane w prywatnych żłobkach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na te usługi będzie ogłoszony przetarg. Władze Miasta i Gminy Piaseczno planują utrzymanie opłat na tym samym poziomie jak dotychczas, jednak czy to się uda okaże się po rozstrzygnięciu przetargu.

Żeby zgłosić dziecko do żłobka od 1.09.2014 r. należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub w Miejskim Żłobku w Piasecznie i złożyć w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 5.

Szczegółowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych 22/70-17-626.

Opublikowano