Zmieniamy Warszawę – 50 przedszkoli

W czwartek (06.03) radni Warszawy głosowali nad przesunięciem blisko 75 milionów zł do budżetu dzielnic na inwestycje przedszkolne. Jest to realizacja zapowiadanego miesiąc temu programu „Zmieniamy Warszawę – 50 przedszkoli”. Dzięki tym środkom powstanie blisko 2.300 miejsc przedszkolnych w najbliższych latach. Trzeba również pamiętać, że tylko w 2014 r. dzięki budowie 7 przedszkoli pula miejsc zwiększy się o 1000. Stołeczny ratusz planuje również inne rozwiązania; na miejsce 20 przedszkoli typu Stolbud-Ciechanów budowanych w latach ’70 i ’80 planuje postawić nowoczesne placówki dla najmłodszych. To przedsięwzięcie będzie przeprowadzone w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Dzielnice wytypowały juz placówki, teraz ratusz będzie przeprowadzał analizę pod kątem prawnym i finansowym. Optymalny termin rozpoczęcia budowy nowych placówek na miejscu tych o przestarzałej technologii to 2017 rok.

Opublikowano