Co stanie się z mostem kolejowym na Jeziorce?

Most Kolejowy na Jeziorce znajduje się miedzy osiedlem Mirków, a ul. Bielawska. Od kilku lat nie odbywa się po nim ruch kolejowy, ale jest chętnie używany przez pieszych jako skrót. Teraz planuje się rozbiórkę tego obiektu. Mieszkańcy nie są zadowoleni z tego pomysłu, ale jak zapewnia burmistrz Kazimierz Jańczuk są podjęte starania, aby do tego nie doszło. Konstanciński Urząd wystąpił do firmy która jest właścicielem mostu, proponując nieodpłatne przekazanie obiektu gminie.  Firma nie zgodziła się na taki układ, ale zgodziła się na sprzedaż mostu .

Jeśli gminie udałoby się odkupić obiekt, w przyszłości mogłaby powstać tam ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Póki co, nie wiadomo co się stanie z tym mostem.

Opublikowano