Wizja Konstancina Jeziorny, polsko-francuskich studentów

Studenci z Uniwersytetu Sorbona w Paryżu, Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opracują koncepcje rozwoju przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny. Jest to projekt, który powstanie w ramach międzynarodowych warsztatów studenckich, będących efektem współpracy gminy Konstancin Jeziorna z powyższymi uczelniami. Warsztaty te maja odbyć się na początku kwietnia tego roku. Zjadą się na nie studenci  gospodarki przestrzennej. Dzięki nim ma powstać projekt rewitalizacji centrum miasta ( głównie tereny obok nowego ratusza przy ul. Nowopiaseczyńskiej ). Dokument powstanie na podstawie m.in. dostępnych materiałów geodezyjno-kartograficznych i analiz, a także wstępnych propozycji zagospodarowania przestrzennego. Studenci będą brali pod uwagę również opinie osób, które w przyszłości będą korzystali z tych terenów. Chodzi tu m.in. o mieszkańców, kuracjuszy i samorządowców.

/foto: wikipedia.pl/

Opublikowano