Co zamiast „janosikowego”?

Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w przypadku województw przepisy o „janosikowym” są niekonstytucyjne. Dziś podczas sesji sejmiku województwa mazowieckiego marszałek Adam Struzik przedstawił radnym sentencję Trybunału.– To wielki sukces mieszkańców Mazowsza. Zbójnickie, anachroniczne „janosikowe”, które skutecznie podcinało skrzydła Mazowszu, musi zostać zmienione. Teraz kluczową kwestią jest przygotowanie mądrych i sprawiedliwych przepisów – zaznaczył Adam Struzik. – Zrobimy wszystko, aby pomóc stronie rządowej w ich wypracowaniu.

 Marszałek zwracał uwagę, że w swojej sentencji Trybunał Konstytucyjny nie odnosił się tylko do poszczególnych zapisów, ale efektów funkcjonowania złego systemu. Zwracano uwagę na fatalne skutki „janosikowego”.

Czas przestać myśleć w kategoriach „janosikowego” i raz na zawsze skończyć ze zbójnictwem. Trybunał wyraźnie orzekł, że ten system jest wypaczony, nieskuteczny i destrukcyjny. Przepisy muszą nie tyle zostać naprawione, co fundamentalnie przebudowane. Konieczna jest zatem zmiana myślenia państwa o wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych. Rząd powinien stworzyć prawdziwą i skuteczną politykę spójności na poziomie kraju. Nowy system nie może już przerzucać ciężaru odpowiedzialności za pomoc uboższym na jeden region. Konieczne jest zatem zdywersyfikowanie narzędzi wsparcia. Uważam, że system powinien opierać się na trzech filarach: środkach unijnych, zwiększeniu udziału samorządów uboższych w podatkach i dopiero – na elemencie wparcia poziomego – dodaje marszałek.

Opublikowano