Przedstawiciele ZUS w Wieliszewie

W czwartek, 13 marca, w godz. 10.15-15.00, w Urzędzie Gminy Wieliszew odbędzie się konsultacja z przedstawicielami ZUS na temat Platformy Usług Elektronicznych. Spotkanie ma pomóc mieszkańcom oswoić się z PUE. Podczas spotkania pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą przebrnąć przez rejestrację oraz krok po kroku wytłumaczą jak z niej korzystać.

PUE udostępnia Państwu on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

Na PUE swoje profile zarejestrować mogą również świadczeniobiorcy i przedsiębiorcy. Rejestracja na PUE pozwoli m.in. na dostęp do danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS, zmianę danych identyfikacyjnych, osobom prowadzącym działalność gospodarczą – przeglądanie stanu rozliczeń oraz uzyskanie informacji o należnych składkach i wpłatach.

Opublikowano