Architektura i rozwój

Z początkiem lutego Powiat Legionowski przystąpił do realizacji kolejnego przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej.     Projekt dotyczy świadomego kształtowania ładu przestrzennego przy udziale administracji, architektów i lokalnej społeczności. Celem projektu pod nazwą „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju” jest promocja nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych technologii budowlanych a także podtrzymanie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński”, która obejmuje swoim zasięgiem powiat legionowski (Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew), powiat wołomiński (Radzymin, Dąbrówka) oraz powiat wyszkowski (Somianka).

Opublikowano