Centrum Informacyjne dla Ukraińców: zmiana siedziby

Od dzisiaj (12.03), Centrum Informacyjne dla Obywateli Ukrainy będzie funkcjonowało w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Długiej 5. Punkt będzie otwarty w godzinach 10-17 (w poniedziałki) oraz godz. 8-15 (od wtorku do piątku).Pomoc będzie można nadal uzyskać telefonicznie pod numerem 987 (bezpłatna infolinia) i 519 047 300 (koszt według stawek operatora) oraz mailowo pisząc na adres ukraina@mazowieckie.pl.
W godzinach pracy Wydziału Spraw Cudzoziemców numery interwencyjne obsługiwać będą pracownicy urzędu wojewódzkiego. W pozostałym czasie dyżur telefoniczny przejmie centrum zarządzania kryzysowego, które będzie przyjmowało zgłoszenia. Centrum Informacyjne dla Obywateli Ukrainy przy ul. Długiej zostanie również odpowiednio oznakowane.

Od 21 lutego, w Centrum udzielono łącznie 940 porad (w tym 359 konsultacji osobistych, 553 telefoniczne i 28 mailowych). Pomoc, którą dotychczas udzielono w Centrum, dotyczyła przede wszystkim zasad przedłużania wizy, uzyskania zezwolenia na zamieszkanie po jej wygaśnięciu oraz innych możliwości legalizacji pobytu w Polsce.

W prace Centrum włączyły się: Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej oraz organizacje pozarządowe: m.in. Fundacja „Otwarty Dialog”, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”,  Fundacja „Ocalenie”, Fundacja Pro Re Publica, Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji) oraz indywidualni wolontariusze.

Opublikowano