Cyfrowy start dla uczniów

Laptop z darmowym dostępem do Internetu na pięć lat dla uczniów Warszawskich szkół. Projekt ten ma pomóc w kształtowaniu informatycznych i rozwijaniu zainteresowań, a także nauczyć swobodnego poruszania się w cyfrowej rzeczywistości młodym ludziom. Komputer w domu ma pomóc również w cyfrowej aktywizacji rodziców. Obsługa sprzętu i umiejętność korzystania z Internetu otwierają nowe możliwości w poszukiwaniu pracy. Uczą również korzystania z coraz bardziej powszechnych e-usług, takich jak elektroniczne płatności czy załatwianie spraw urzędowych w systemach e-administracji.

Całkowita wartość unijnego projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” to ponad 6,5 miliona złotych. Zgłoszenia do udziału w tym projekcie są podzielone na dwa etapy:

 – do 7 kwietnia wnioski o przyznanie komputera mogą składać uczniowie obecnych I i II klas gimnazjum,

– od 8 do 30 września wnioski o przyznanie komputera będą mogli składać uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w I klasie gimnazjum, oraz ci, którzy wtedy będą już absolwentami klas III (obecni uczniowie klas III).

Wypełniony przez prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły.

 

Opublikowano