Wodociągi do wymiany

Jeszcze w tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej, w ramach modernizacji sieci wodociągowych, wymieni azbestowo-cementowe rury w Bielawie.Jako pierwsza planowana jest modernizacja wodociągów przy ul. Bielawskiej od ronda Armii Krajowej do ul. Rynkowej w Konstancinie Jeziornej. Spowodowane to jest pojawiającymi się dość częstymi awariami. Rury żeliwne zostaną zastąpione polietylenowymi. Oprócz tej inwestycji w tym roku, mają być wykonane również roboty związane z remontem sieci wodociągowej w Bielawie. Tam, na odcinku ok. 1 km mają zniknąć stare rury azbestowo-cementowe. Na te inwestycje przeznaczono ok. 840 tys. złotych.Roboty mają się rozpocząć w połowie tego roku.

Opublikowano