200 milionów euro dotacji na kanalizację

Komisja Europejska przyznała Warszawie dotację w wysokości prawie 200 milionów euro. Pieniądze zostaną wykorzystane na kompleksową modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Ma to znacznie poprawić jakoś wody w stolicy. Dodatkowo usprawnione zostanie oczyszczanie ścieków. Za projekt odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. A zakłada on wybudowanie 62 kilometrów kanalizacji i zmodernizowanie 25.

Opublikowano