Debata społeczna o bezpieczeństwie

W Starostwie Powiatowym w Piasecznie odbyła się debata o bezpieczeństwie w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Wzięli w niej udział m.in. Wicewojewoda Mazowiecki, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. W debacie bardzo ważnym głosem, był głos samych mieszkańców. To właśnie oni wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym budowy czy przebudowy dróg, budowy chodników czy sygnalizacji świetlnej. Wicewojewoda Dariusz Piątek podziękował organizatorom za przeprowadzenie debaty i podkreślił, że tego typu społeczne spotkania powinny być normą w prowadzeniu działań prewencyjnych i informacyjnych Policji.

Program rządowy ” Razem bezpieczniej” ma na celu ograniczanie przestępczości i zachowań aspołecznych i jest zgodny z przyjętą przez Radę Ministrów „Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”.

Opublikowano