Seniorzy też mają głos

21 marca odbędzie się otwarta debata w gminie Konstancin Jeziorna. Debata, jak debata, jednak tematyka może niektórych zaskoczyć. Otóż powstał projekt uchwały, dzięki któremu w samorządzie gminy będą mogli zasiadać… seniorzy. Dokument powstał z inicjatywy członków rady miejskiej przewodniczącego Andrzej Cieślawskiego oraz Izabeli Skoneckiej i Grażyny Chojnowskiej. Zyskał on poparcie samego burmistrza. Do gminnej rady seniorów miałoby wejść 15 osób w wieku poprodukcyjnym (60+).  Skład wybieraliby zrzeszenia seniorów, burmistrz oraz rada miejska. Kadencja miałaby trwać 4 lata.

Opublikowano