Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski

Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski to wystawa, którą można oglądać w Zachęcie od 15 marca. Wystawa zorganizowana w stulecie urodzin Henryka Tomaszewskiego – grafika, projektanta, rysownika, jednej z najważniejszych postaci polskiej grafiki po II wojnie światowej.

Prace ukazują plakatową twórczość artysty, która przedstawia jej kontrasty. Pierwsza część obejmuje prace z okresu tzw. polskiej szkoły plakatu (od 1945 do końca lat pięćdziesiątych), kiedy to Tomaszewski stworzył koncepcję plakatu opartego o plastyczny skrót i metaforę. Jego ówczesne projekty charakteryzuje malarskość, swoboda, żart, poetycki klimat. Znakomita większość z nich jest dziś klasykami swego gatunku.

Druga część prezentuje plakaty Tomaszewskiego projektowane od lat sześćdziesiątych – wtedy artysta zaczął redukować bujny malarski styl, zmierzając ku większej prostocie, bardziej abstrakcyjnym rozwiązaniom i nieomylnemu rysunkowi, który z czasem zaczął dominować jako główny motyw jego prac. Wówczas Tomaszewski sprecyzował swój język graficzny.

Wystawa potrwa do 10 czerwca.

Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, pl. Małachowskiego 3 w Warszawie

Opublikowano