Na osiedlu Piaski będą nowe tablice informacyjne

Na początku lutego br. do ratusza wpłynęła prośba od Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski o rozlokowanie tam tablic ze schematem rozmieszczenia bloków adresowo przynależnych ul. Zegrzyńskiej. Sprawa została pozytywnie zaopiniowana i szybko nadano jej bieg, w wyniku czego jeszcze tej wiosny nastąpi montaż 5 tablic. Pojawią się one w następujących miejscach u zbiegu: Al. Sybiraków i ul. Piaskowej, Al. Sybiraków i Al. 1. Dywizji Zmechanizowanej, Al. 1. Dywizji Zmechanizowanej i torów kolejowych, ul. Zegrzyńskiej i ul. gen. Buka oraz ul. Zegrzyńskiej i Al. Sybiraków.

Tablice będą zakupione i umiejscowione do końca maja. Koszt tej operacji wyniesie ok. 4 tys. zł. Dzięki tym tablicom przede wszystkim osoby przyjezdne znacznie skuteczniej będą odnajdować właściwe budynki.

plan blokowrozmieszczenie tablic

Opublikowano