Kontynuacja programu „Aktywny samorząd” w Piasecznie

Trwa realizacja pilotażowego programu wsparcia osób niepełnosprawnych w Piasecznie.  Wnioski na sezon letni można zgłaszać do końca miesiąca.

Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Harmonogram działań decyzyjnych w 2014 r.:
30.03.2014 – Zakończenie przyjmowania wniosków – semestr letni
31.05.2014 – Zakończenie wypłaty dofinansowania – semestr letni
30.09.2014 – Zakończenie przyjmowania wniosków – semestr zimowy

Wnioski będą przyjmowane w 2 terminach:
– 12.03.2014 – 30.03.2014 (semestr letni)
– 01.09.2014 – 30.09.2014 (semestr zimowy)

Opublikowano