Ośrodek Kultury Góry Kalwarii w „Domu Żołnierza”

W Górze Kalwarii została przeniesiona siedziba Ośrodka Kultury. Znajduje się ona teraz w XIX-wiecznym „Domu Żołnierza”. Służył on niegdyś jako kantyna dla żołnierzy. Obecnie jest uznany jest za zabytek.

Inwestycja, jaka miała miejsce od 2012r w celu dostosowania zabytku do Ośrodka Kultury właśnie dobiegła końca. Dostała ona dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Projekt otrzymał prawie 1,5 mln złotych, przy czym cała inwestycja warta była ok. 1,8 mln.

Uroczystość inauguracji poprzedziło symboliczne przecięcie wstęgi. W przyjęciu uczestniczyło wiele gości m.in.  Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Bugno, Burmistrz Dariusz Zieliński oraz Beata Polaczyńska Dyrektor Ośrodka Kultury.

Opublikowano