43 tys. złotych na inicjatywy lokalne

Gmina Konstancin Jeziorna wyda w tym roku 43 tys. zł na inicjatywy lokalne. Na liście wsparcia finansowego znalazło się 7 projektów.Zadania publiczne przygotowywane były przez mieszkańców m.in. Konstancina-Jeziorny, Czarnowa, Słomczyna i Okrzeszyna. Władze największą kwotę przeznaczą na poprawę warunków do spotkań integracyjnych społeczności lokalnej sołectwa Czarnów. Zainwestuje w ten projekt 17 tys. złotych. Oprócz tego samorząd planuje wesprzeć inicjatywy sportowe oraz poprawienie estetyki miast.

Poniżej przedstawiamy zadania publiczne,  które gmina sfinansuje:

  • Poprawa warunków do spotkań integracyjnych społeczności lokalnej sołectwa Czarnów ( 17 tys. złotych)
  • Podniesienie estetyki wsi Słomczyn (2,4 tys. złotych)
  • Przystosowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Okrzeszynie do gry w piłkę siatkową plażową (7,4 tys. złotych )
  • Impreza sportowo-edukacyjno-rekreacyjna  – memoriał im. mjr Zygmunta Wielochy (5,4 tys. złotych)
  • Oczko Konstancina – zarybienie i zawody wędkarskie dla dzieci i mieszkańców ( 2,7 tys. złotych )
  • Poprawa estetyki miejsca spotkań mieszkańców ( 3 tys. złotych )
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – aktywna gmina Konstancin-Jeziorna ( 5 tys. złotych)

Opublikowano