BRACIA GIERYMSCY w Narodowym

Muzeum Narodowe w Warszawie wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie realizuje wspólnie projekt BRACIA GIERYMSCY, w ramach którego zaprezentowane zostaną dwie wystawy wybitnych polskich artystów: Aleksandra Gierymskiego (w Muzeum Narodowym w Warszawie) i jego starszego brata Maksymiliana Gierymskiego (w Muzeum Narodowym w Krakowie).

Obie wystawy stwarzają wyjątkową okazją do podjęcia dyskusji na temat twórczości braci Gierymskich, ich roli w rozwoju sztuki i wzajemnych relacji. Na wystawie warszawskiej zaprezentowana zostanie niemal cała dostępna spuścizna Aleksandra Gierymskiego – ok. 120 obrazów i szkiców olejnych, ok. 70 rysunków, jeden szkicownik, a także blisko 110 drzeworytów wykonanych według rysunków Gierymskiego oraz zespół fotografii modeli pozujących artyście. Większość prac pochodzi ze zbiorów MNW, pozostałe wypożyczono z osiemnastu muzeów polskich, dwóch instytucji zagranicznych oraz z wielu kolekcji prywatnych. Jest to pierwszy po 76 latach tak wszechstronny i kompletny pokaz dorobku artystycznego malarza.

Wystawie towarzyszyć będą imprezy. Szczegóły: www.new.mnw.art.pl

Wystawa potrwa do 10 sierpnia.

Muzeum Narodowe, al. Jerozolimskie 3 w Warszawie

Opublikowano