Koalicja Powiatów uchwala protest anty-janosikowy

Pierwsze Powiaty utworzonej przeciwko janosikowemu Koalicji realizują swoje zapowiedzi podjęcia działań formalnych niezbędnych do wniesienia skargi przed Trybunałem Konstytucyjnym.Zgodnie z zapowiedzią 18 marca Rady Powiatów Warszawskiego Zachodniego, Poznańskiego i Pruszkowskiego jednogłośnie uchwaliły dokumenty w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. W praktyce oznacza to decyzję tych samorządów o wniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego skargi na janosikowe.

Poza Powiatami Warszawskim Zachodnim, Poznańskim i Pruszkowskim również Powiaty Piaseczyński, Wołomiński i Gdański dołączyły do działań podjętych przez Zarząd Powiatu Legionowskiego decydując o kolejnych krokach prawnych poczynionych w celu likwidacji „janosikowego”.

Lider Koalicji Powiatów, Starosta Legionowski Jan Grabiec nie kryjąc zadowolenia z rozwijającej się akcji anty-janosikowej deklaruje: „Głęboko wierząc w pozytywną decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie janosikowego drenującego budżety powiatów już dzisiaj cieszę się, że wywalczone w tak długiej i trudnej batalii środki finansowe już niedługo nasz samorząd będzie mógł wykorzystać na jakże potrzebne mieszkańcom inwestycje.”

Złożenie skargi zadeklarowało 11 powiatów z Mazowsza, Dolnego Śląska i Wielkopolski: legionowski, warszawski zachodni, piaseczyński, otwocki, pruszkowski, wołomiński, grodziski, bełchatowski, poznański, polkowicki i mikołowski.

Opublikowano