Kolektor na Bielanach

Olbrzymia maszyna do mikrotunelingu rozpoczęła budowę nowego kolektora ściekowego pod ul. Marymoncką. To część największego proekologicznego projektu w naszej części Europy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybuduje kolektor burakowski „bis” równolegle do działającego kolektora ściekowego, który znajduje się pod zachodnią jezdnią ul. Marymonckiej. – Oprócz dużych, spektakularnych inwestycji, które prowadzone są na oczach mieszkańców prowadzimy także te mniej widoczne ale równie ważne dla funkcjonowania nowoczesnego miasta – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy – Ta budowa to element największego proekologicznego projektu w naszej części Europy o całkowitej wartości 5 mld złotych.

Obecnym kolektorem płyną ścieki z sanitarne i deszczowe centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Nowy kolektor zmniejszy zjawisko ciśnieniowego przepływu ścieków oraz będzie olbrzymim zbiornikiem, w którym gromadził się będzie ich nadmiar. Podczas ulewnych deszczy wody spływającej z ulic jest tak dużo, że ścieki czasem nie mieszczą się w sieci kanalizacyjnej i układzie przesyłowym do oczyszczalni i ich nadmiar jest zrzucany awaryjnie do Wisły. Nowy kolektor zatrzyma je i będą one sukcesywnie przesyłane do Czajki, dzięki czemu zmniejszy się częstotliwość wpuszczania ich do rzeki. Drugi kolektor umożliwi także wyłączanie odcinków działającego od lat 60-tych kolektora i ewentualne prace konserwacyjne i naprawy.

Skala przedsięwzięcia jest ogromna. Nowy kolektor będzie miał 3,2 km długości (pod wschodnią jezdnią ul. Marymonckiej, od ul. J. Słowackiego do Trasy Mostu im. M. Skłodowskiej-Curie) i 3 m średnicy. Sam kolektor będzie budowany metodą bezwykopową, tzw. mikrotunelingiem ale nie oznacza to, że w ogóle nie będzie prac ziemnych. Wybudowane będą komory technologiczne potrzebne do pracy maszyny, kilka komór łączących stary kolektor z nowym, komory rewizyjne i połączeniowe z siecią kanalizacyjną. Największa z nich (przy ul. Podleśnej) będzie podziemną budowlą o wymiarach ok. 20 na 20 m i głęboką na 14 m. I to właśnie one powstają klasycznie, przy pomocy koparek – jedną z nich, startową dla maszyny mikrotunelingowej już zbudowano w pobliżu Cmentarza Żołnierzy Włoskich.

Po zakończeniu budowy MPWiK odtworzy nawierzchnię jezdni a przy „serku bielańskim” przebuduje ją według projektu nowego układu drogowego przy stacji metra Słodowiec. Wartość kontraktu wynosi prawie 194 mln zł, roboty budowlane w ramach zamówienia zostaną wykonane do końca 2015 roku.

Kierowcy jeżdżący ul. Marymoncką muszą przygotować się na zmiany w ruchu drogowym. Ulica będzie przejezdna przez cały czas prowadzenia prac ale będą wprowadzane zwężenia i wyłączenia z ruchu odcinków jezdni w miarę przesuwania się robót – wtedy ruch drogowy w obydwu kierunkach będzie przekładany na drugą, czynną jezdnię. Kursowanie tramwajów będzie utrzymane.

Opublikowano