Eksperci o janosikowym

Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie z udziałem ekspertów w dziedzinie prawa, ekonomii i samorządów. Omówiono korzystny dla Mazowsza wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający przepisy dotyczące „janosikowego” za niezgodne z Konstytucją RP. Ustalono, że w najbliższym czasie powołany będzie zespół, który przygotuje analizy oraz propozycje zmian w przepisach. Materiały takie będą mogły być cennym wkładem w naprawianiu niekonstytucyjnych przepisów.

Czasu jest bardzo mało. Ważne, aby go mądrze wykorzystać. Już wcześniej deklarowałem wsparcie przy opracowywaniu nowych przepisów. Dzisiejsze spotkanie pokazało, że najwybitniejsi eksperci w kraju mają wiele cennych uwag i gotowi są wspomóc merytorycznie stronę rządową. Jeśli nowe prawo ma być mądre i sprawiedliwe, warto skorzystać z wiedzy profesorów i znawców problematyki – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Wczoraj w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego (wydany 4 marca 2014 r.). Oznacza to, że właśnie od 19 marca liczy się 18-miesięczny termin, jaki Trybunał dał parlamentowi na naprawienie istniejącego teraz mechanizmu. Jeśli nowe przepisy mają wejść w życie już od przyszłego roku, prace nie tylko powinny rozpocząć się natychmiast, ale także zakończyć się już w najbliższych miesiącach. Ponieważ opracowanie mądrych i dobrych rozwiązań w tak krótkim czasie jest dużym wyzwaniem, marszałek województwa zamierza powołać zespół ekspertów, którego celem będzie przygotowanie analiz i propozycji zmian w prawie. Następnie materiały te zostaną udostępnione stronie rządowej. Dzisiejsze spotkanie zainicjowało dalsze prace.

W spotkaniu zorganizowanym przez marszałka Adama Struzika wzięli udział m.in. prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr hab. Marcin Wiącek, dr Monika Bogucka-Felczak, dr Aleksander Nelicki, poseł Piotr Zgorzelski, radny województwa Adam Orliński, skarbnik województwa Marek Miesztalski, przedstawiciel inicjatywy Stop Janosikowe Rafał Szczepański, mec. Aneta Gęsiarz-Krasucka, mec. Jerzy Kaczorek, mec. Jan Zieliński, ze strony urzędu marszałkowskiego – zastępca dyrektora departamentu organizacji Tamara Borkowska oraz Natalia Krupińska-Pecio.

Opublikowano