Plaga szczurów

W centrum Nasielska pojawiła się plaga szczurów. W związku z tym Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zwrócił się do mieszkańców z prośbą o wyłożenie trutki do końca marca. W trutkę należy zaopatrzyć się we własnym zakresie i wyłożyć w piwnicy, zachowując środki ostrożności zawarte na etykiecie trutki. Aby deratyzacja była skuteczna wszyscy właściciele nieruchomości położonych na tym obszarze powinni zastosować się do tej prośby.

Opublikowano